Gibraltar president Henning Kornbrekke plans year-end retirement